Chiều ngày 29/6/2023, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Bằng Phúc Đồng chí Hoàng Văn Thái – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đã chủ trì Hội  Nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên năm 2023 với chủ đề “Thanh niên với nghề nghiệp việc ...