Đảng ủy xã Bằng Phúc tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ mười ba (mở rộng) và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 30/3/2023 Đảng ủy xã Bằng Phúc tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ mười ba (mở rộng) và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Về dự, chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy xã có đồng chí Hoàng Văn ...