A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố Quyết định thành lập Chi bộ quân sự xã Bằng Phúc

        Công bố Quyết định thành lập Chi bộ Quân sự xã Bằng Phúc

 

Sáng ngày 02 tháng 02 năm 2024. Tại hội trường Uỷ ban nhân dân xã Bằng Phúc. Ban chấp hành Đảng bộ xã Bằng Phúc tổ chức Lễ Công bố Quyết định thành lập Chi bộ Quân sự xã trực thuộc Đảng uỷ xã Bằng Phúc.

- Đại biểu xã:

+ Các đống chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành, các đồng chí cán bộ, công chức xã.

Chi bộ Quân sự được thành lập theo Hướng dẫn số: 24- HD/BTCTW ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Ban chấp hành Trung ương. Tính đến thời điểm hiện nay tổng Đảng bộ xã Bằng Phúc có 13 chi bộ trực thuộc.

Tại lễ công bố, đồng chí Hoàng Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã đã công bố và trao quyết định thành lập chi bộ quân sự xã Bằng Phúc gồm 06 đồng chí, trong đó đồng chí Hoàng Văn Liến, Bí thư Đảng bộ xã giữ chức vụ Bí thư chi bộ; đồng chí Hạ Văn Chuyền, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ.

Đồng chí Hoàng Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã công bố quyết định thành lập chi bộ quân sự xã

Đồng chí Hoàng Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã đã trao quyết định thành lập và giao nhiệm vụ cho chi bộ quân sự xã

Phát biểu tại lễ công bố Quyết định, đồng chí Hoàng Thị Hằng, Phó Bí thư Thường Đảng ủy phát giao nhiệm vụ nêu rõ: Việc thành lập Chi bộ Quân sự xã nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong tình hình mới và tăng cường vai trò lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của cấp ủy Đảng đối với lực lượng vũ trang ở cơ sở, giúp cấp ủy, chính quyền cơ sở lãnh đạo điều hành thực hiện tốt công tác quân sự ở địa phương.

Để Chi bộ Quân sự xã Bằng Phúc hoạt động hiệu quả trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đề nghị chi bộ cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Điều lệ Đảng, Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW, ngày 20/9/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy đảng các cấp.

Bám sát chức năng, nhiệm vụ được quy định theo Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, thường xuyên chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương; xây dựng lực lượng dân quân xã có chất lượng ngày càng cao, chú trọng tham mưu phát triển đảng trong lực lượng dân quân của xã.

Phối hợp chặt chẽ với Công an và các lực lượng trên địa bàn tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đột xuất do Đảng ủy xã và Đảng ủy Quân sự huyện giao.

Tập trung xây dựng Chi bộ Quân sự xã thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đủ sức hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đề cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương. Thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ chấp hành Điều lệ và các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

Đ/c Hoàng Văn Liếnn Bí thư chi bộ quân sự xã nhận nhiệm vụ

Tại buổi Lễ, thay mặt Chi bộ Đồng chí Hoàng Văn Liến bí thư chi bộ quân sự xã Bằng Phúc nhận nhiệm vụ và xin hứa sẽ lãnh, chỉ đạo chi bộ, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh và các phong trào của địa phương, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ Quốc phòng quân sự địa phương tại cơ sở./.

 

Tác giả: CTV Hoàng Văn Liến

Thanh Hằng (CTV)

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết